Talouselämä12.1. 13:40päivitetty 12.1. 13:52
 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry huomauttaa, että on tärkeää, että viranomaiset ovat raportoinnissaan tarkkoja eivätkä syyllistä rikoksen uhreja.

"Juuri seksuaalinen väkivalta, johon seksuaalinen ahdistelu kuuluu, on osa-alue, jossa ilmoittamiskynnys on korkea, koska rikoksen uhrit harkitsevat tarkkaan poliisin puoleen kääntymistä. Poliisijohdon tulisi nyt varmistaa, että seksuaalisesta ahdistelusta ilmoittavat eivät kohtaa tällaista asennetta poliisin taholta. On kaikkien etu, että koko seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kirjo tulee näkyväksi ja siihen puututaan."

NYTKIS ry esittää syvän huolensa siitä, että julkisuudessa on tuotu esiin vanhakantaista ajatusta, että joissain tapauksissa seksuaalisen ahdistelun yksi syy olisi kohteen käytös.  Helsingin poliisin edustaja on puhunut ”provosoinnin” ongelmasta MTV:n verkkosivuilla 10. tammikuuta: "Myös vanhempien kanssa pitää keskustella, koska veikkaan, että osa näistä alaikäisistäkin naisista on tässä toiminnassa provosoimassakin.”

 

"Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu ovat aina yksiselitteisesti väärin, eikä niistä tule syyllistää niiden kohdetta. On myös todettava, ettei ole olemassa 'alaikäisiä naisia', vaan kyse on tytöistä", järjestö korostaa.

TALOUSELÄMÄ- LEHTI