Lukijoilta|Turun Sanomat|3:32|9
 

Suomalaisten eläkeläisten asemaa heikentää taitettu työeläkeindeksi, jonka seurauksena eläkkeet jäävät jälkeen suhteessa palkansaajien tuloihin ja eläkkeiden ostovoima heikkenee.

Tämä on seurausta taitetusta indeksistä, siitä että indeksi on sidottu 80 prosenttia hintakehitykseen ja 20 prosenttia palkansaajien ansiokehitykseen. Alun perin eläke oli sidottu palkkaindeksiin ja tavoitteena oli saavutetun tulotason säilyttäminen.

Taitetun indeksin käyttöönoton seurauksena Suomessa ikääntyminen vie kohti köyhyyttä toisin kuin muissa Länsi-Euroopan maassa. Meillä yli 65-vuotiaista elää köyhyysrajan alapuolella 7 prosenttia, yli 75-vuotiaista 20 prosenttia ja yli 85-vuotiaista 30 prosenttia. Miten tämä voidaan hyväksyä?

Hallitusohjelmaan on jo kirjattu ikääntyvän väestön haittaavan kilpailukykyä, vaikka ennen vaaleja samat tahot esittivät ajattelun uudistamista siten, että eläkeläisiä ei ajateltaisi enää taakkana. Hallituksen politiikka kurittaa eläkeläisten lisäksi lapsiperheitä ja työttömiä.

Tehdyt ja suunnitellut palvelumaksujen korotukset tekevät entistä ajankohtaisemmaksi taitetun indeksin oikaisemisen.

Suomessa on erikoinen tilanne. Jättimäiset eläkerahastot, jotka on varattu eläkkeiden maksamiseen, kasvavat ja eläketasot laskevat. Kokonaiseläkemenot olivat 27 miljardia euroa 2014. Vuodesta 1995 ne olivat kaksinkertaistuneet.

Samaan aikaan eläkerahastoihin kertyneet varat olivat lähes viisinkertaistuneet 183 miljardiin euroon. Lisää mielenkiintoisia faktoja löytää Kimmo Kiljusen kirjoittamasta kirjasta Eläkeläisten taitettu itsetunto.

Eläkeläisten ja eläkeläisiksi aikovien on hyvä oman etunsa takia allekirjoittaa tehty kansalaisaloite. Aloitteen tavoitteena on työeläkkeiden palauttaminen palkkaindeksisidonnaiseksi, mikä turvaa eläkkeiden tason ja ostovoiman säilymisen.

Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi -nimisen aloitteen tukemiseen voi osallistua allekirjoittamalla se kansalaisaloite.fi-palvelussa. Tavoitteena on ollut kerätä vähintään 50 000 allekirjoitusta ja saada aloite eduskunnan käsittelyyn. Tällä hetkellä allekirjoituksia on jo 63 000.

Kalervo Sarha

Masku

LÄHDE; TURUN SANOMAT